Výrobci / značky

 

Doporučujeme

 

Anketa

Anketa není k dispozici
 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

- Adresát: Václav Thir – Growhouse.cz , Děčínská 509, 47001 Česká Lípa

 

 

- Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (přesná specifikaci dle internetové objednávky):

 

……………………………………………………….…………

 

 

- Datum objednání zboží: ………………..…..

- Datum obdržení zboží:………………………

 

 

- Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů:

.............................................................................

 

 

- Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů:

………………………………………………..

 

………………………………………………………….....

 

- Číslo prodejního dokladu: …………….......

 

 

- Číslo objednávky: …………………………

 

- Kupní cena má být vrácena:

bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

 

................................................ /........................

 

- Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

……………………………………………..


 

Datum: ………………………… Podpis:………………………...........

Prodávající má právo v případě odstoupení dle občanského zákoníku do 14 dnů, účtovat náklady spojené s uvedením do původního stavu, s převzetím zboží a zpětným naskladněním. Uveďte, pokud možno, zboží do původního stavu, nebo do stavu jemu se blížícímu (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.), snížíte tím ponížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Toto snížení je účtováno vždy a na požádání jsme schopni poslat dodatečně jeho kalkulaci. Minimální částka, o kterou je ponížena kupní cena při vraceni zboží je 200,- Kč, což jsou minimální administrativní náklady a technická kontrola nikoliv paušální poplatek.

Growhouse.cz © 2019 - Všechna práva vyhrazena.
Adresa provozovny (e-shopu).